Poznaj Xeelo. Narzędzie do cyfrowej transformacji.

Xeelo jest platformą, która radykalnie poprawi efektywność Twojego biznesu. Jeśli potrzebujesz usprawnić pracę z systemem ERP, lepiej zintegrować inne systemy, poprawić jakość danych w firmie lub po prostu zautomatyzować proces obiegu dokumentów, Xeelo jest właściwym do tego narzędziem.

Xeelo w sprawny sposób zapewnia integrację Twoich istniejących systemów, unikając ich kosztownej zamiany innymi. Wnosi nową jakość i łatwość korzystania z automatyzacji przepływu informacji. Pozwala na monitorowanie efektywności procesów oraz ciągłe ich usprawnianie.

Xeelo zajmie się biurokracją. Ty skupiasz się na biznesie.

Czytelne i interaktywne formularze.

Większość formularzy często zawiera pola niezrozumiale dla użytkownika lub pokazane w nieczytelny sposób.

Nie w Xeelo. Tutaj przeciągasz i dodajesz pola informacji korzystając z biblioteki szablonów oraz umieszczasz je w wybranym miejscu.

Xeelo pozwala ustalić różnorodne warunki i zależności pomiędzy polami (np. kiedy pole powinno się pojawić, kiedy jest obowiązkowe, podaje informację jak wartość pola wpłynie na kolejne kroki procesu).

Sprawne konfigurowanie procesów

Dzięki bibliotece szablonów, w Xeelo sprawnie konfigurujemy nawet skomplikowane procesy. Możesz zacząć od wprowadzenia w życie jednego procesu, a następnie go poprawiać. Nie musisz czekać na zbudowanie i wdrożenie kompleksowego systemu przepływu informacji.

Xeelo pozwala ustalić różnorodne zależności w ramach procesów. Możesz ustalić niezbędne automatyczne działania takie jak: kalkulacje, konieczne informacje, akceptacje, weryfikacje, warunki, wiadomości mail, notyfikacje oraz informacje o tym jak wartość pola wpłynie na kolejne kroki procesu. Wszystko to odbywa się sprawnie i bez kodowania.

Xeelo to biblioteka gotowych funkcjonalności dla całej firmy

Organizacje i Grupy procesów

Organizacje

Dzięki Xeelo możesz zarządzać przepływem danych wielu organizacji lub firm zgodnie w Twoimi regułami.

Grupy procesów

Dzięki Xeelo możesz zorganizować procesy według tych informacji, które są najważniejsze dla danego działu lub odbiorcy.

Obiekty

Objects

Obiekty są baza procesów. Xeelo dostarcza zestaw funkcjonalności, dzięki którym budujesz formaty procesów. Możesz wybrać spośród gotowych elementów i zaprojektować format pasujący do Twoje procesu, ustawiając zależności i warunki.

Odniesienia

Dostępne elementy danych mogą być pobrane z innych źródeł i wstawione automatycznie. Źródłem może być Xeelo (inne procesy) lub inne aplikacje, w których już są potrzebne informacje. Dzięki temu, nie ma konieczności wpisywania tych samych informacji wielokrotnie.

Wyszukiwanie

Ponowne wpisywanie już dostępnych danych zabija produktywność i wydłuża proces. W Xeelo możesz wprowadzić dane korzystając z wyboru dostępnych danych. Przykład: wybierając dostawce, Xeelo pokaże dostępne dane o jego firmie.

Kalendarze

Kalendarze pozwalają wybrać strefy czasowe w zależności od strefy czasu uczestnika zadania w procesie.

Siatki danych

Siatki danych rozszerzają możliwości zapisywania informacji w tabelach, co daje sprawniejszą interpretację danych oraz wiele możliwości ich udostępniania.

Automatyczne numerowanie

Xeelo może zastosować numerowanie określonych elementów lub formatów według zdefiniowanych zasad. Przykład: numerowanie faktur, umów lub innych dokumentów.

Cykliczne odświeżanie

Cykliczne odświeżanie jest funkcja, która nigdy nie usypia. Dzięki niej dane oraz raporty są automatycznie aktualizowane.

Wersje językowe

Często jest wiele osób, które pracują w organizacji i łańcuchu przepływu informacji. Nie wszyscy mówią tym samym językiem. Tłumaczenie formatów procesu jest standardem w Xeelo. Możesz utworzyć wiele wersji językowych dla danego formularza lub zadania, dzięki czemu pracownicy będą mieli komfort czytelnej dla nich informacji.

Procesy biznesowe

Procesy biznesowe

Tworzenie procesów wykonywania zadań jest esencja Xeelo. Możemy określić czyja zgoda jest wymagana przy założeniu określonych warunków, tak więc użytkownicy nie musza analizować kogo prosić o zgodę – Xeelo zrobi to automatycznie. Możemy budować procesy odwzorowujące skomplikowane procedury (np. tworzenie zamówienia z wielopoziomowa procedura autoryzacji) bez czasochłonnego kodowania!

Zadania

Zadania reprezentują szeregi działań, które muszą być wykonane, aby dany proces był zakończony.

Role

Budując dany proces analizujemy kombinacje zadań do wykonania i ról do jakich będą one przydzielone. To daje nam dużą elastyczność w przydzielaniu zadań, jako że możemy tworzyć nowe role stosownie do danego procesu.

Efekty

Powiadomienia

Zazwyczaj użytkownicy systemów nie pracują w nich bez przerwy. Xeelo daje możliwość tworzenia powiadomień o nowym zadaniu lub prośbie o akceptacje, jaka pojawiła się w Xeelo. Funkcjonalność daje również możliwość poinformowania przełożonego o procesowaniu danej prośby.

Raporty

Raporty są zazwyczaj budowane na podstawie danych, o których wiemy, że są dostępne. Jednocześnie są obszary, w których brakuje nam informacji. Często, jednym z nich jest efektywność procedur i procesów. W Xeelo jest inaczej. Xeelo standardowo mierzy efektywność procesów, dzięki czemu będziesz wiedział, dlaczego określone wnioski są procesowane nazbyt długo. Raporty są dostępne w Xeelo lub mogą być łączone z ogólnym raportowaniem w innych formatach, takich jak Microsoft Power BI lub Excel.

Dziennik kontroli

Dziennik kontroli zawiera wszystkie informacje na temat aktywności administratorów systemu. Nie ma możliwości dokonania zmiany ustawień lub danych bez zapisu o tym kto tego dokonał.

Aktywność użytkowników

Zapis aktywności użytkowników, zawiera wszystkie informacje o tym kto czego i kiedy dokonał w systemie.

Wydruki

Xeelo nie kieruje wyników Twoich zadań do programów takich jak Word. Xeelo tworzy dokumenty wstawiając dostępne i niezbędne dane, a następnie automatycznie generuje wersje PDF oraz przygotowuje je gotowe do wydruku w wybranym formacie. Taki gotowy do druku dokument może być przygotowany w wybranym momencie procesu, przesłany, zachowany lub natychmiast wydrukowany.

Raport kontrolny

Xeelo zapisuje każdą aktywność użytkownika, nie tylko zmiany formatów danych, ale również podgląd danych bez ingerencji w ich zapis. Raport aktywności może być również generowany w formacie Excel oraz przesyłany do analizy kontrolnej dotyczącej tego co i kiedy się wydarzyło.

Dziennik

System zapisuje również dane o efektywności automatycznych kalkulacji i połączeń z innymi systemami. Administrator ma w ten sposób wgląd w sprawność działania systemu.

Klasyfikacja danych

W Xeelo możesz zdefiniować szereg zasad i reguł dotyczących ochrony danych, w szczególnie udostępniania informacji (np. przesyłania, drukowania, itp.). W tym sensie dzięki Xeelo spełnisz europejskie standardy GDRP (General Data Protection Regulation)!

Export & Import

Export

Zdarza się, że użytkownicy chcą dzielić się i analizować zestawy danych w formacie Excel. W Xeelo zawsze masz możliwość exportu danych w formacie Excel.

Usługi systemowe

Usługi systemowe zawierają ustawienia internetowych połączeń sieciowych.

Import

Xeelo zawiera szereg usystematyzowanych reguł dotyczących importu danych.

Biblioteka zapytań

Biblioteka zapytań

Kiedy Twoi administratorzy działu IT potrzebują wygenerować plik z bazy danych SQL, mogą korzystać z biblioteki gotowych zapytań, dzięki czemu odbywa się to sprawnie i w powtarzalnym formacie.

Zapis zapytań

Każde wykorzystanie bazy SQL jest zapisane w zapisie zapytań. Historia zapytań jest dostępna dla administratora systemu.

Ustawienia

Ustawienia aplikacji

Zawiera kompleksowe ustawienia aplikacji.

Ustawienia pamięci

Xeelo daje możliwość wyboru tego, gdzie powinny być zachowane dane. Możesz wybrać pomiędzy bazą danych Xeelo, inną bazą danych, zapisem na własnych serwerach, Microsoft SharePoint lub Azure Blob Storage.

Zadania systemowe

Ten moduł zarządza systemem Xeelo, wysyła notyfikacje, analizy, harmonogramy i dokumenty systemowe takie jak na przykład OCR (Optical Character Recognition).

Harmonogramy

Xeelo zawiera rozległy zestaw harmonogramów. W ten sposób pracuje w miarę możliwości bez Twojego udziału. Możesz określić, kiedy odświeży dany zestaw raportów, kiedy wykona kopię danych lub aktualizację obliczeń.

Zmienne dane

W Xeelo możesz wprowadzić szereg globalnych zmiennych danych, które są używane na przykład do obliczeń.

Licencje

Licencje Xeelo są zdefiniowane w prosty i transparentny sposób. Wszystkie niezbędne informacje o aktualnych licencjach są dostępne w Xeelo.

Zarządzanie użytkownikami

Użytkownicy

W Xeelo możesz w łatwy sposób dodać nowego użytkownika, dodać lub ograniczyć prawa aktywnego użytkownika lub zmienić zakres notyfikacji dla każdego z nich.

Użytkownicy bez subskrypcji

Użytkownicy mają zawsze prawo odrzucić subskrypcje. Możesz zawsze sprawdzić kto i dlaczego odrzucił subskrypcje.

Konfiguracja LDAP

Xeelo pracuje w standardzie Active Directory (jak również w Azure AD oraz ADFS), tak więc możesz zintegrować Xeelo z Twoich ekosystemem aplikacji i umożliwić Twoim pracownikom komfort logowania w standardzie Single Sign On.

Delegowanie uprawnień

W Xeelo możesz w prosty sposób delegować uprawnienia (np. na czas urlopu) innemu użytkownikowi.

Schematy organizacyjne

Większe firmy i korporacje mają zazwyczaj rozbudowane i matrycowe schematy organizacyjne. Xeelo jest zbudowane tak by odwzorować skomplikowane schematy bez kodowania specyficznych reguł. Możesz wykorzystać schemat organizacji, aby zaprojektować dany proces. Na przykład, zdarza się, że proces akceptacji przebiega według określonej hierarchii, ale uwzględnia managerów różnych działów nie mieszczących się w jednym schemacie. W Xeelo możesz to sprawnie konfigurować.

Wersja mobilna

Xeelo oferuje własną wersję mobilną dostępną w systemach iOS oraz Android. Możesz określić którzy użytkownicy będą mogli połączyć się z Xeelo w łatwym procesie rejestracji użytkownika mobile.

Ustawienia aplikacji

Transfer danych

Xeelo jest jedną z niewielu aplikacji, które oferują komfort transferu baz danych pomiędzy określonymi środowiskami.

Transfer obiektów danych

Nie musisz wykonywać transferu całej bazy danych, jeśli dodałeś tylko kilka poł danych. Możesz przenosić tylko nowo wykonane lub zmienione pola i obiekty.

Explore new features on our YouTube channel