92% of customers faced slow processes.

If you face the same issues, Xeelo is here to help you!

Co zyskasz dzięki Xeelo?

Wyeliminuj manualne procesy
Wyeliminuj dokumenty opisowe do faktur, ogranicz wymianę plików Excel & Word pomiędzy pracownikami, akceptację wniosków poprzez email, pomyłki w dokumentach, brak kontroli i weryfikacji procedur.
Wprowadź cyfryzację procesów dzięki Xeelo
Xeelo usprawni Twoje procesy, bez względu na to jak są unikalne i skomplikowane. Będziesz wiedzieć, ile czasu zajmuje każdy wniosek i jak usprawnić dany proces.
Skończ z różnicami wersji danych pomiędzy systemami
Nie trać czasu na analizy tego, które dane są poprawne. Nie trać czasu Twoich pracowników na powtórne wprowadzanie tych samych danych. Nie zwlekaj z integracją Twoich systemów.
Xeelo uporządkuje Twoje dane źródłowe
Xeelo jest zaprojektowane tak, by uporządkować Twoje dane źródłowe oraz zapewnić ich przepływ pomiędzy systemami. Integrując systemy poprawisz jakość pracy.
Nie trać czasu na powtarzalne czynności
Jeśli Twoi pracownicy wypełniają formularze, protokoły i kontrakty ręcznie, nigdy nie będą w pełni efektywni. Nie trać ich czasu na zadania, które mogą być zautomatyzowane. Nie trać energii na zagubione dokumenty oraz braki informacji.
Xeelo automatycznie stworzy Twoje dokumenty
Wykorzystanie Twoich danych do tworzenia dokumentów w Xeelo jest proste i odbywa się bez pomyłek oraz bez straty czasu. Niech pracownicy zajmą się zadaniami, których nie można zautomatyzować.

Kto zaufał Xeelo?

Dlaczego firmy wybierają Xeelo jako platformę transformacji cyfrowej?

Jest proste

Zaprojektowaliśmy Xeelo dla kluczowych zastosowań w biznesie i wygody typowego użytkownika. Jednocześnie stworzyliśmy narzędzia, dzięki którym możemy konfigurować skomplikowane procesy i powiazania zadań.

Jest wygodne

Biznes zmienia się każdego dnia. Xeelo zostało zaprojektowane tak, by sprawnie modyfikować proces w miarę postępujących zmian. Większość naszych klientów modyfikuje konfiguracje Xeelo samodzielnie. Xeelo jest systemem, który dopasowuje się do zmienianych się procesów.

Jest niedrogie

Naszym celem jest wykorzystanie Xeelo przez wszystkich pracowników w firmie. Jednocześnie każdy użytkownik, który tworzy wniosek lub inicjuje proces korzysta z bezpłatnej licencji. Licencje płatną maja jedynie pracownicy, którzy weryfikują lub akceptują wnioski.

Xeelo nie jest kolejną aplikacją. Xeelo jest elastyczną platformą, która łączy Twoje istniejące systemy i pozwala osiągnąć maksimum korzyści z tego co już masz.